Thời tiết ở Thuận An

Dự báo thời tiết cho Thuận An (Thuan An, Tinh Binh Duong), Thuận An - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ hai , 26 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
13:00
Nắng đẹp34°Nắng đẹp
4.8
40%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
2.5
71%
thứ ba , 27 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
1.8
81%
07:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
1.7
62%
13:00
Mưa29°Mưa
4.1
75%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
3
88%
thứ tư , 28 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
2.3
91%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.3
71%
13:00
Ít mây, trời nắng32°Ít mây, trời nắng
4.3
55%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
4.9
63%
thứ năm , 29 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
4.1
60%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.3
70%
13:00
Nắng đẹp35°Nắng đẹp
2.2
38%
19:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
4.2
64%
thứ sáu , 1 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.3
75%
07:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2
77%
13:00
Ít mây không mưa35°Ít mây không mưa
2.1
40%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.9
62%
thứ bảy , 2 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.2
79%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.2
78%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
0.7
44%
19:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
4.5
64%
chủ nhật , 3 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.5
75%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.8
76%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
1.7
44%
19:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
4.8
68%
thứ hai , 4 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.2
82%
07:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
3.8
80%
13:00
Nhiều mây33°Nhiều mây
1.1
47%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
4.8
72%
thứ ba , 5 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
2.9
87%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.2
84%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
1.4
46%
19:00
Nhiều mây30°Nhiều mây
2.9
62%
thứ tư , 6 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.5
86%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.2
89%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
2.1
48%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
4.8
68%

Thời tiết ở Thuận An, Thuan An, Tỉnh Bình Dương thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Thuận An. Việt Nam.