Thời tiết ở Huế

Dự báo thời tiết cho Huế (Hue, Tinh Thua Thien-Hue), Huế - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
5.8
97%
07:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
6
86%
13:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
7.5
86%
19:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
6.4
93%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp21°Nắng đẹp
6
96%
07:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
6.9
86%
13:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
9.3
85%
19:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
8.4
94%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
7.3
97%
07:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
6.8
83%
13:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
7.8
78%
19:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
2.7
93%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
1.1
99%
07:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
0.4
99%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
2.5
84%
19:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
3.3
91%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
1
99%
07:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
1.5
99%
13:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
2.8
82%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
3.3
90%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
2.1
96%
07:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
1
99%
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.9
80%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
4.2
88%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
1.7
96%
07:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
1.9
96%
13:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
2.8
80%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.6
95%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
0.2
99%
07:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
0.5
99%
13:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
4.3
84%
19:00
Mưa nhỏ22°Mưa nhỏ
5.2
89%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn21°Mưa phùn
3.2
88%
07:00
Mưa nhỏ20°Mưa nhỏ
3.7
91%
13:00
Mưa nhỏ24°Mưa nhỏ
3.2
78%
19:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
2.7
88%
chủ nhật , 12 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
2
90%
07:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
0.9
93%

Thời tiết ở Huế, Hue, Tỉnh Thừa Thiên-Huế thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Huế. Việt Nam.