Thời tiết ở Hải Phòng

Dự báo thời tiết cho Hải Phòng (Haiphong, Thanh Pho Hai Phong), Haiphong - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
4.3
95%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
5.4
78%
13:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
4.8
79%
19:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.1
93%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
4.2
95%
07:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
4.6
79%
13:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
5
77%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
4.1
91%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.5
91%
07:00
Nắng đẹp31°Nắng đẹp
4.9
73%
13:00
Ít mây không mưa35°Ít mây không mưa
6.1
59%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
3.4
77%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
2.9
83%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
2
81%
13:00
Nắng đẹp34°Nắng đẹp
5.1
59%
19:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
2.4
76%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
1.7
84%
07:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
4.8
86%
13:00
Nắng đẹp33°Nắng đẹp
2.8
64%
19:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
4.4
77%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
4.5
88%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.4
84%
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3
77%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
4.8
84%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.8
78%
07:00
Mưa24°Mưa
1.3
85%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.4
63%
19:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.7
84%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng23°Ít mây, trời nắng
1.2
96%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.9
83%
13:00
Nhiều mây30°Nhiều mây
2.8
68%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.9
88%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.5
93%
07:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
3.2
92%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
5.1
74%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
3.9
89%
thứ sáu , 26 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
2
88%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.3
84%

Thời tiết ở Hải Phòng, Haiphong, Hải Phòng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hải Phòng. Việt Nam.