Thời tiết ở Long Xuyên

Dự báo thời tiết cho Long Xuyên (Long Xuyen, An Giang), Long Xuyên - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
4
86%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
5
68%
13:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
5.1
55%
19:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.9
79%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
2.9
88%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
3.7
68%
13:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
4.6
53%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
3.8
75%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
3.4
85%
07:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
3.2
91%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
4.2
51%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
3.8
68%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
2.4
89%
07:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
2.9
93%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
3.3
53%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1.7
70%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
2.1
91%
07:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
0.5
92%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
1.8
58%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.3
74%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
1.7
95%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
0.9
97%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
2.2
53%
19:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
3.6
66%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
1.6
93%
07:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
0.9
94%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
2.6
59%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
1.5
73%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
1.8
93%
07:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
1.3
95%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
1.9
50%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
3.2
62%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
2.2
89%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
0.6
94%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
3
54%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
2
70%

Thời tiết ở Long Xuyên, Long Xuyen, An Giang thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Long Xuyên. Việt Nam.