Thời tiết ở Long Xuyên

Dự báo thời tiết cho Long Xuyên (Long Xuyen, An Giang), Long Xuyên - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày

thứ tư , 2 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Ít mây không mưa
1.5
95%
07:00
27°Ít mây, trời nắng
2.7
74%
13:00
29°Ít mây không mưa
2.7
67%
19:00
25°Ít mây, trời nắng
1.2
90%
thứ năm , 3 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Nắng đẹp
2.5
81%
07:00
27°Nắng đẹp
3.8
63%
13:00
29°Nắng đẹp
2.2
56%
19:00
26°Nắng đẹp
3.1
65%
thứ sáu , 4 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
22°Nắng đẹp
3.1
74%
07:00
22°Nắng đẹp
3.6
74%
13:00
29°Ít mây không mưa
3.5
53%
19:00
26°Ít mây không mưa
3.3
64%
thứ bảy , 5 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
23°Ít mây không mưa
3
70%
07:00
21°Ít mây không mưa
3.5
75%
13:00
29°Ít mây không mưa
3.4
54%
19:00
26°Ít mây không mưa
4.2
64%
chủ nhật , 6 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
23°Ít mây không mưa
3.2
70%
07:00
22°Ít mây không mưa
3.4
77%
13:00
30°Ít mây, trời nắng
3.1
55%
19:00
26°Ít mây, trời nắng
2.9
68%
thứ hai , 7 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Ít mây không mưa
3.1
75%
07:00
23°Ít mây không mưa
3.9
78%
13:00
31°Nắng đẹp
2.4
55%
19:00
28°Ít mây không mưa
3.3
66%
thứ ba , 8 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
26°Ít mây không mưa
2.2
76%
07:00
25°Ít mây không mưa
3.2
77%
13:00
32°Ít mây không mưa
3.4
52%
19:00
26°Mưa nhỏ
1.1
91%
thứ tư , 9 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Mưa nhỏ
0.5
91%
07:00
25°Ít mây không mưa
3.2
85%
13:00
32°Ít mây, trời nắng
3
55%
19:00
29°Ít mây, trời nắng
1.4
70%
thứ năm , 10 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
1.4
93%
07:00
25°Ít mây không mưa
2.1
90%
13:00
31°Ít mây không mưa
1.3
64%
19:00
26°Mưa nhỏ
0.8
93%
thứ sáu , 11 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Mưa nhỏ
1.3
97%

Thời tiết ở Long Xuyên, Long Xuyen, An Giang thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Long Xuyên.