Thời tiết ở Long Xuyên

Dự báo thời tiết cho Long Xuyên (Long Xuyen, An Giang), Long Xuyên - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
02:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.3
88%
07:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
1.9
62%
13:00
Ít mây không mưa34°Ít mây không mưa
2.6
50%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.3
72%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
2
84%
07:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
1.9
60%
13:00
Ít mây, trời nắng36°Ít mây, trời nắng
2.6
42%
19:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
3.7
71%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
2.5
84%
07:00
Nắng đẹp32°Nắng đẹp
1.9
58%
13:00
Ít mây không mưa36°Ít mây không mưa
2.7
42%
19:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
3.5
64%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.7
73%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.3
73%
13:00
Ít mây, trời nắng37°Ít mây, trời nắng
1.9
36%
19:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
3.5
56%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
2.6
67%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.1
75%
13:00
Ít mây, trời nắng37°Ít mây, trời nắng
1.9
39%
19:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
4.3
58%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
2.8
70%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
1.5
73%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
2.4
48%
19:00
Ít mây, trời nắng32°Ít mây, trời nắng
2.5
63%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
3.2
78%
07:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
1.8
75%
13:00
Nắng đẹp35°Nắng đẹp
1.8
50%
19:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
1.1
69%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.7
79%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.7
80%
13:00
Nắng đẹp37°Nắng đẹp
3
35%
19:00
Ít mây không mưa33°Ít mây không mưa
2.6
46%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
1.9
81%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.2
85%
13:00
Nắng đẹp37°Nắng đẹp
2.7
37%
19:00
Nắng đẹp31°Nắng đẹp
3
65%
thứ sáu , 26 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.8
83%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
0.7
83%

Thời tiết ở Long Xuyên, Long Xuyen, An Giang thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Long Xuyên. Việt Nam.