Thời tiết ở Long Xuyên

Dự báo thời tiết cho Long Xuyên (Long Xuyen, An Giang), Long Xuyên - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ bảy , 3 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.9
92%
07:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
4.8
78%
13:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
4.3
81%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
3.1
89%
chủ nhật , 4 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.8
94%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
4.3
79%
13:00
Mưa27°Mưa
3.6
87%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.8
93%
thứ hai , 5 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
3.8
93%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
5.2
88%
13:00
Mưa28°Mưa
3.3
84%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
2.2
88%
thứ ba , 6 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.9
90%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
4.1
87%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
4.4
79%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
3.1
86%
thứ tư , 7 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.9
95%
07:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
4.6
93%
13:00
Mưa28°Mưa
4.8
83%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
4
92%
thứ năm , 8 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn25°Mưa phùn
2.4
96%
07:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
3.4
91%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
4.8
78%
19:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
3.2
93%
thứ sáu , 9 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn25°Mưa phùn
1.4
97%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.5
94%
13:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
3.7
85%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.8
93%
thứ bảy , 10 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn25°Mưa phùn
2.1
96%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.4
93%
13:00
Mưa27°Mưa
4.7
91%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
3.2
90%
chủ nhật , 11 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
3.1
95%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.9
95%
13:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
5.2
82%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.5
94%

Thời tiết ở Long Xuyên, Long Xuyen, An Giang thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Long Xuyên. Việt Nam.