Thời tiết ở Sa Đéc

Dự báo thời tiết cho Sa Đéc (Sa Dec, Tinh GJong Thap), Sa Dec - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
4.2
86%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
5.5
69%
13:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
5.3
60%
19:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
3.2
82%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
3.2
87%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
3.9
71%
13:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
5.2
58%
19:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
4.2
78%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
4.3
87%
07:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
4
91%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
5
53%
19:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
3.9
74%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
2.2
90%
07:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
2.9
92%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
4.3
58%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
2.8
75%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
1.6
97%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.5
93%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
2.6
66%
19:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
2.2
80%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
1.7
97%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
1.7
97%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
2.5
55%
19:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.8
78%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
1.4
96%
07:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
0.8
95%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
3.3
63%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
3.8
72%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
1.7
97%
07:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
1
97%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
2.4
50%
19:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
1.9
72%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
2.6
92%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.5
90%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
3.2
55%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
3.5
74%

Thời tiết ở Sa Đéc, Sa Dec, Tỉnh Đồng Tháp thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Sa Đéc. Việt Nam.