Thời tiết ở Sa Đéc

Dự báo thời tiết cho Sa Đéc (Sa Dec, Tinh GJong Thap), Sa Dec - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.1
91%
07:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
1.9
65%
13:00
Ít mây, trời nắng35°Ít mây, trời nắng
2.3
47%
19:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
3.7
67%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
1.7
87%
07:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
1.7
58%
13:00
Mưa phùn35°Mưa phùn
2.4
42%
19:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
3.5
67%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
1.8
86%
07:00
Nắng đẹp32°Nắng đẹp
1.7
60%
13:00
Nhiều mây36°Nhiều mây
2.5
46%
19:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
3.1
63%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.7
77%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
1.9
78%
13:00
Nắng đẹp35°Nắng đẹp
2.4
48%
19:00
Mưa phùn30°Mưa phùn
3.5
70%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
2.5
78%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1.9
77%
13:00
Ít mây, trời nắng37°Ít mây, trời nắng
2
43%
19:00
Ít mây, trời nắng32°Ít mây, trời nắng
3.3
57%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
2.5
75%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
0.9
78%
13:00
Nắng đẹp37°Nắng đẹp
2.1
43%
19:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
2
60%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng29°Ít mây, trời nắng
2.9
78%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
1.8
77%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
5.6
78%
19:00
Mưa29°Mưa
0.9
83%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
2.1
87%
07:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
2
82%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
2.5
36%
19:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
3.5
62%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
1.2
89%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1.2
85%
13:00
Mưa phùn34°Mưa phùn
3.3
50%
19:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
2.7
67%
thứ sáu , 26 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
1.7
89%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.5
83%

Thời tiết ở Sa Đéc, Sa Dec, Tỉnh Đồng Tháp thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Sa Đéc. Việt Nam.