Thời tiết ở Thái Nguyên

Dự báo thời tiết cho Thái Nguyên (Thai Nguyen, Tinh Thai Nguyen), Thái Nguyên - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
3.2
93%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
3.3
82%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
3.7
67%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.8
90%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
3.4
94%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
2.2
78%
13:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
3.7
73%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.9
93%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.8
98%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
2.2
81%
13:00
Ít mây không mưa34°Ít mây không mưa
2.5
67%
19:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
3.9
72%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.2
85%
07:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
2
86%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
3.3
56%
19:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
2.5
74%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
1.8
85%
07:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
1
82%
13:00
Ít mây, trời nắng33°Ít mây, trời nắng
1.6
60%
19:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
4.5
71%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa24°Mưa
2.9
89%
07:00
Mưa nhỏ24°Mưa nhỏ
0.3
89%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.6
76%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
3.8
74%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ24°Mưa nhỏ
0.6
82%
07:00
Mưa nhỏ24°Mưa nhỏ
1
74%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1
57%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.8
71%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
1.2
80%
07:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
1.3
83%
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.1
62%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
1.9
79%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
2.4
94%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.8
94%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
2.1
68%
19:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
3.8
80%
thứ sáu , 26 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2
94%
07:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
0.4
92%

Thời tiết ở Thái Nguyên, Thai Nguyen, Tỉnh Thái Nguyên thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Thái Nguyên. Việt Nam.