Thời tiết ở Liên Nghĩa

Dự báo thời tiết cho Liên Nghĩa (GJuc Trong, Tinh Lam GJong), Đưc Trọng - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa19°Ít mây không mưa
6
89%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
6.4
75%
13:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
4.7
69%
19:00
Ít mây không mưa19°Ít mây không mưa
4.5
93%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa18°Ít mây không mưa
4.4
91%
07:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
5.5
71%
13:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
5.1
70%
19:00
Ít mây, trời nắng20°Ít mây, trời nắng
5
85%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp18°Nắng đẹp
5.3
84%
07:00
Nắng đẹp18°Nắng đẹp
4.1
83%
13:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.8
56%
19:00
Ít mây không mưa20°Ít mây không mưa
3.8
93%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng19°Ít mây, trời nắng
2.9
93%
07:00
Nắng đẹp19°Nắng đẹp
3.2
82%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.4
48%
19:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
2
88%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây19°Nhiều mây
2.2
96%
07:00
Ít mây, trời nắng18°Ít mây, trời nắng
2
83%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
2.6
52%
19:00
Mưa nhỏ21°Mưa nhỏ
2
92%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa20°Ít mây không mưa
3.5
93%
07:00
Nhiều mây19°Nhiều mây
2.9
82%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
3.4
59%
19:00
Mưa nhỏ21°Mưa nhỏ
2.9
92%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng19°Ít mây, trời nắng
2.9
97%
07:00
Ít mây không mưa20°Ít mây không mưa
2.6
84%
13:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
3.8
34%
19:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
2.6
94%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa18°Ít mây không mưa
3.2
86%
07:00
Nắng đẹp18°Nắng đẹp
2.9
61%
13:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
4.4
45%
19:00
Nhiều mây21°Nhiều mây
4.9
91%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa19°Ít mây không mưa
3.3
91%
07:00
Nhiều mây19°Nhiều mây
3.5
91%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
4.9
58%
19:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
4.1
81%

Thời tiết ở Liên Nghĩa, GJuc Trong, Tỉnh Lâm Đồng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Liên Nghĩa. Việt Nam.