Thời tiết ở Liên Nghĩa

Dự báo thời tiết cho Liên Nghĩa (GJuc Trong, Tinh Lam GJong), Đưc Trọng - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa20°Ít mây không mưa
1.8
89%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
2.4
44%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
4.5
49%
19:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
2.4
92%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
1.5
94%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.1
53%
13:00
Mưa phùn28°Mưa phùn
4.3
53%
19:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
1.9
88%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Sương mù21°Sương mù
1.6
93%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.6
47%
13:00
Mưa nhỏ32°Mưa nhỏ
3.8
40%
19:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
2.5
87%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
1.9
96%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
0
83%
13:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
3.3
53%
19:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
2
89%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
1.7
96%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
1.1
85%
13:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
2.1
55%
19:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
1.5
91%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
1.3
93%
07:00
Mưa phùn22°Mưa phùn
1
92%
13:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
2.5
66%
19:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
2
94%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
2
96%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
1
92%
13:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
0.9
78%
19:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
0.7
96%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
0.8
100%
07:00
Ít mây, trời nắng23°Ít mây, trời nắng
1
85%
13:00
Nắng đẹp32°Nắng đẹp
3.5
32%
19:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
2.9
79%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp21°Nắng đẹp
0.8
94%
07:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
0.9
75%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
3.5
38%
19:00
Mưa phùn24°Mưa phùn
1.8
87%
thứ sáu , 26 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
0.8
97%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
0.2
81%

Thời tiết ở Liên Nghĩa, GJuc Trong, Tỉnh Lâm Đồng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Liên Nghĩa. Việt Nam.