Thời tiết ở Hà Nội

Dự báo thời tiết cho Hà Nội (Hanoi, Hanoi), Hanoi - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ bảy , 3 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
2.1
86%
07:00
Ít mây, trời nắng33°Ít mây, trời nắng
1.9
70%
13:00
Ít mây, trời nắng34°Ít mây, trời nắng
3.3
63%
19:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
3.7
79%
chủ nhật , 4 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa27°Mưa
2.5
92%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.1
82%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
2.9
72%
19:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
2.6
87%
thứ hai , 5 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.8
92%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.5
91%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
3.5
75%
19:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
2.1
88%
thứ ba , 6 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
0.9
93%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.2
92%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
1.5
67%
19:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
3.8
82%
thứ tư , 7 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
1.3
93%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.8
91%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
1.3
68%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.4
82%
thứ năm , 8 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
0.6
94%
07:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
1.6
89%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
1.5
69%
19:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.3
80%
thứ sáu , 9 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
0.6
92%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.3
88%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
2.1
65%
19:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
1.8
83%
thứ bảy , 10 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
0.6
97%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.9
93%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
1.7
67%
19:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.5
86%
chủ nhật , 11 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.1
96%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.3
91%
13:00
Nhiều mây33°Nhiều mây
2
66%
19:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
1.6
85%

Thời tiết ở Hà Nội, Hanoi, Hanoi thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hà Nội. Việt Nam.