Thời tiết ở Đà Nẵng

Dự báo thời tiết cho Đà Nẵng (Da Nang, Thanh Pho GJa Nang), Da Nang - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn22°Mưa phùn
3.1
97%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.6
87%
13:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
3.9
84%
19:00
Ít mây, trời nắng23°Ít mây, trời nắng
3
94%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
3
96%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
3.2
83%
13:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
4.6
84%
19:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
3.8
95%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
4.5
96%
07:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
3.7
97%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
3.6
74%
19:00
Nắng đẹp23°Nắng đẹp
1.5
94%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng22°Ít mây, trời nắng
1.4
97%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
2
93%
13:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
3.2
78%
19:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
1.6
94%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
0.9
99%
07:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
1.5
99%
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.5
77%
19:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
1.7
94%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
1.4
96%
07:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
1.6
99%
13:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
3.8
76%
19:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
2.9
91%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng23°Ít mây, trời nắng
1.2
98%
07:00
Ít mây, trời nắng23°Ít mây, trời nắng
1.7
99%
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
4
76%
19:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
1.5
89%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp22°Nắng đẹp
1.5
94%
07:00
Nhiều mây23°Nhiều mây
0.9
93%
13:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
4.7
80%
19:00
Ít mây không mưa23°Ít mây không mưa
3.9
76%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng21°Ít mây, trời nắng
1
88%
07:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
0.4
82%
13:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
2
79%
19:00
Ít mây không mưa22°Ít mây không mưa
2
87%

Thời tiết ở Đà Nẵng, Da Nang, Đà Nẵng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Đà Nẵng. Việt Nam.