Thời tiết ở Đà Nẵng

Dự báo thời tiết cho Đà Nẵng (Da Nang, Thanh Pho GJa Nang), Da Nang - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ bảy , 3 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
3.4
78%
07:00
Nắng đẹp34°Nắng đẹp
3.3
53%
13:00
Ít mây, trời nắng34°Ít mây, trời nắng
3.8
53%
19:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
3.4
76%
chủ nhật , 4 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
2
93%
07:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
2.3
69%
13:00
Nắng đẹp32°Nắng đẹp
3.5
63%
19:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
3.2
86%
thứ hai , 5 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
2.7
93%
07:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
2.4
71%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
3.4
69%
19:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.4
80%
thứ ba , 6 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
0.8
95%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
0.6
81%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
3.8
68%
19:00
Mưa27°Mưa
2.3
90%
thứ tư , 7 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.9
96%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.8
85%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
3.3
76%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
2.5
88%
thứ năm , 8 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.5
96%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.4
86%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
2.6
78%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
1.5
92%
thứ sáu , 9 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.2
96%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.5
86%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
1
73%
19:00
Mưa27°Mưa
1.3
91%
thứ bảy , 10 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.4
96%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.7
88%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
0.5
75%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.9
91%
chủ nhật , 11 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.5
95%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
0.3
92%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
1.8
80%
19:00
Mưa phùn28°Mưa phùn
1.4
86%
thứ hai , 12 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa27°Mưa
0.6
92%
07:00
Mưa27°Mưa
0.3
88%

Thời tiết ở Đà Nẵng, Da Nang, Đà Nẵng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Đà Nẵng. Việt Nam.