Thời tiết ở Đà Nẵng

Dự báo thời tiết cho Đà Nẵng (Da Nang, Thanh Pho GJa Nang), Da Nang - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ ba , 16 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
13:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.4
78%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.2
94%
thứ tư , 17 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.1
94%
07:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
3.6
79%
13:00
Mưa29°Mưa
3.3
79%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.3
93%
thứ năm , 18 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.7
96%
07:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.4
84%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.5
83%
19:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
2.8
96%
thứ sáu , 19 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
2.1
97%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
0.5
92%
13:00
Mưa30°Mưa
2.9
79%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
2.5
93%
thứ bảy , 20 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
0.9
97%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.4
89%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
0.7
75%
19:00
Mưa28°Mưa
1.5
92%
chủ nhật , 21 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
0.9
98%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.6
89%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
2.5
73%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.6
84%
thứ hai , 22 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
1.1
90%
07:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
0.6
83%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
2.4
54%
19:00
Nhiều mây30°Nhiều mây
2
78%
thứ ba , 23 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
0.8
74%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.4
78%
13:00
Nhiều mây36°Nhiều mây
4.2
53%
19:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
1.5
77%
thứ tư , 24 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
0.9
73%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.5
77%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
3.7
56%
19:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
3.5
62%
thứ năm , 25 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1.7
77%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
2.2
73%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
3.8
55%
19:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
2.3
67%

Thời tiết ở Đà Nẵng, Da Nang, Đà Nẵng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Đà Nẵng. Việt Nam.