Thời tiết ở Đà Nẵng

Dự báo thời tiết cho Đà Nẵng (Da Nang, Thanh Pho GJa Nang), Da Nang - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 17 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
4.7
98%
07:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
5.9
68%
13:00
Ít mây không mưa32°Ít mây không mưa
6.8
62%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
5.4
83%
thứ năm , 18 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.4
94%
07:00
Nắng đẹp33°Nắng đẹp
4.5
62%
13:00
Ít mây, trời nắng34°Ít mây, trời nắng
5.8
58%
19:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
5.1
77%
thứ sáu , 19 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp27°Nắng đẹp
4.2
87%
07:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
4.3
79%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
4.2
49%
19:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
2.7
72%
thứ bảy , 20 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
0.8
85%
07:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
1.7
73%
13:00
Ít mây, trời nắng37°Ít mây, trời nắng
4.9
48%
19:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
2.7
68%
chủ nhật , 21 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
0.8
86%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
1.5
82%
13:00
Nắng đẹp37°Nắng đẹp
4.9
49%
19:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
2.2
72%
thứ hai , 22 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.2
85%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
1.8
81%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
4.9
52%
19:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
1.9
73%
thứ ba , 23 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.3
84%
07:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
1.1
80%
13:00
Nắng đẹp38°Nắng đẹp
4.4
45%
19:00
Ít mây, trời nắng31°Ít mây, trời nắng
2.2
70%
thứ tư , 24 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp28°Nắng đẹp
1.3
86%
07:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
1.4
76%
13:00
Ít mây, trời nắng36°Ít mây, trời nắng
4.6
52%
19:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
0.5
81%
thứ năm , 25 tháng 4
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
1.1
90%
07:00
Nắng đẹp29°Nắng đẹp
1.7
82%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
5.5
54%
19:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
2.7
73%

Thời tiết ở Đà Nẵng, Da Nang, Đà Nẵng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Đà Nẵng. Việt Nam.