Thời tiết ở Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết cho Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City), Ho Chi Minh City - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ bảy , 3 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.9
97%
07:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
3.8
78%
13:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
3.8
78%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.7
93%
chủ nhật , 4 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.1
98%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
3.7
78%
13:00
Mưa29°Mưa
3.4
79%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.8
95%
thứ hai , 5 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2
98%
07:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
2.6
92%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
2.6
74%
19:00
Mưa26°Mưa
0.6
93%
thứ ba , 6 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
1.2
96%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.8
91%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
3.4
72%
19:00
Mưa27°Mưa
0.2
92%
thứ tư , 7 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
1
96%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.8
90%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
5.9
78%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.6
90%
thứ năm , 8 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.1
97%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.8
91%
13:00
Mưa29°Mưa
2.7
82%
19:00
Mưa26°Mưa
1.3
94%
thứ sáu , 9 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
1.7
98%
07:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
3
93%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
3.7
71%
19:00
Mưa26°Mưa
2
93%
thứ bảy , 10 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
3
96%
07:00
Mưa phùn26°Mưa phùn
3.3
93%
13:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
2.8
87%
19:00
Mưa26°Mưa
2.9
92%
chủ nhật , 11 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
2.7
97%
07:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
3.2
94%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
5.1
79%
19:00
Mưa26°Mưa
3
94%

Thời tiết ở Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hồ Chí Minh. Việt Nam.