Thời tiết ở Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết cho Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City), Ho Chi Minh City - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày

thứ tư , 2 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Ít mây không mưa
0.6
98%
07:00
27°Ít mây, trời nắng
1.4
77%
13:00
29°Ít mây, trời nắng
1.5
68%
19:00
25°Ít mây, trời nắng
1.9
83%
thứ năm , 3 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
22°Nắng đẹp
3
75%
07:00
27°Ít mây không mưa
2.3
61%
13:00
30°Nắng đẹp
1.4
55%
19:00
25°Nắng đẹp
3.8
63%
thứ sáu , 4 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
22°Nắng đẹp
3.3
68%
07:00
22°Nắng đẹp
2.6
74%
13:00
30°Ít mây không mưa
1.5
55%
19:00
26°Ít mây không mưa
4.8
59%
thứ bảy , 5 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
21°Ít mây, trời nắng
2.5
73%
07:00
21°Ít mây không mưa
2.4
77%
13:00
29°Ít mây không mưa
0.3
60%
19:00
27°Ít mây, trời nắng
0.7
68%
chủ nhật , 6 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
22°Ít mây không mưa
2.1
79%
07:00
22°Ít mây không mưa
2.2
79%
13:00
30°Nắng đẹp
1.5
54%
19:00
26°Nắng đẹp
2
77%
thứ hai , 7 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
23°Ít mây không mưa
1.8
89%
07:00
22°Ít mây không mưa
2
82%
13:00
30°Ít mây không mưa
0.9
59%
19:00
28°Ít mây không mưa
0.4
72%
thứ ba , 8 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Ít mây không mưa
1
94%
07:00
24°Ít mây không mưa
1.6
80%
13:00
31°Ít mây không mưa
0.3
61%
19:00
26°Mưa
2.1
89%
thứ tư , 9 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Nhiều mây
0.6
99%
07:00
25°Ít mây không mưa
1.2
96%
13:00
31°Ít mây không mưa
1.2
68%
19:00
26°Mưa nhỏ
0.9
93%
thứ năm , 10 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
24°Ít mây không mưa
0.9
100%
07:00
25°Ít mây không mưa
0.8
95%
13:00
31°Nhiều mây
1.2
71%

Thời tiết ở Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hồ Chí Minh.