Thời tiết ở Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết cho Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City), Ho Chi Minh City - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ hai , 26 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
13:00
Ít mây không mưa34°Ít mây không mưa
5.1
40%
19:00
Ít mây, trời nắng28°Ít mây, trời nắng
2.8
67%
thứ ba , 27 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2
75%
07:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
2.5
58%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
4.2
65%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
3.1
83%
thứ tư , 28 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
3.1
84%
07:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
3.1
68%
13:00
Ít mây, trời nắng33°Ít mây, trời nắng
5.5
50%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
5
64%
thứ năm , 29 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
4.5
61%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.5
68%
13:00
Nắng đẹp36°Nắng đẹp
3.2
35%
19:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
4.8
63%
thứ sáu , 1 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
4.1
75%
07:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2
76%
13:00
Ít mây, trời nắng36°Ít mây, trời nắng
2
38%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
5
64%
thứ bảy , 2 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
3.8
78%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
2.3
74%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
2
41%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
4.8
65%
chủ nhật , 3 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.8
74%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2
72%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
1.6
37%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
5.4
68%
thứ hai , 4 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
4
81%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
4
79%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
2.5
44%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
5.5
71%
thứ ba , 5 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
3.1
85%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2
84%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
2
45%
19:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
2.6
58%
thứ tư , 6 tháng 3
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
2.1
85%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.8
86%
13:00
Nhiều mây35°Nhiều mây
2.5
43%
19:00
Nhiều mây30°Nhiều mây
5
67%

Thời tiết ở Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hồ Chí Minh. Việt Nam.