Thời tiết ở Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết cho Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City), Ho Chi Minh City - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ hai , 24 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.3
96%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.9
80%
13:00
Mưa28°Mưa
3.9
81%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.8
94%
thứ ba , 25 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
1.3
99%
07:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
1.9
79%
13:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
2.5
79%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.4
94%
thứ tư , 26 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.5
98%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.8
92%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
1.4
71%
19:00
Mưa26°Mưa
0.7
91%
thứ năm , 27 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.6
98%
07:00
Mưa26°Mưa
1.3
92%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
0.9
70%
19:00
Mưa26°Mưa
1.4
92%
thứ sáu , 28 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.1
98%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
0.4
94%
13:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
3.1
82%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
1.3
89%
thứ bảy , 29 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.3
97%
07:00
Nắng đẹp26°Nắng đẹp
0.3
94%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
2.2
68%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
0.8
88%
chủ nhật , 30 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.1
97%
07:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
0.9
92%
13:00
Nắng đẹp32°Nắng đẹp
3.3
66%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
1.6
90%
thứ hai , 1 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.5
96%
07:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.2
92%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
3.9
72%
19:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
2.2
82%
thứ ba , 2 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.8
91%
07:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
2.6
90%
13:00
Mưa phùn32°Mưa phùn
2.8
68%
19:00
Mưa27°Mưa
1.1
89%

Thời tiết ở Hồ Chí Minh, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Hồ Chí Minh. Việt Nam.