Thời tiết ở Ðà Lạt

Dự báo thời tiết cho Ðà Lạt (Da Lat, Tinh Lam GJong), Ðà Lạt - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ năm , 28 tháng 9
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
13:00
Mưa19°Mưa
2.9
89%
19:00
Nhiều mây17°Nhiều mây
2.2
97%
thứ sáu , 29 tháng 9
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây16°Nhiều mây
2.6
98%
07:00
Nhiều mây22°Nhiều mây
3.1
77%
13:00
Mưa20°Mưa
1.8
85%
19:00
Nhiều mây17°Nhiều mây
1.6
98%
thứ bảy , 30 tháng 9
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa17°Ít mây không mưa
3
97%
07:00
Ít mây không mưa21°Ít mây không mưa
5.5
78%
13:00
Mưa phùn21°Mưa phùn
2.6
77%
19:00
Ít mây không mưa18°Ít mây không mưa
1.5
95%
chủ nhật , 1 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa17°Ít mây không mưa
1.6
96%
07:00
Ít mây không mưa18°Ít mây không mưa
1
94%
13:00
Mưa23°Mưa
1
75%
19:00
Mưa18°Mưa
1
95%
thứ hai , 2 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây16°Nhiều mây
2
98%
07:00
Nhiều mây18°Nhiều mây
2
97%
13:00
Mưa nhỏ22°Mưa nhỏ
1.1
76%
19:00
Mưa18°Mưa
0.7
96%
thứ ba , 3 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa15°Ít mây không mưa
2.5
100%
07:00
Ít mây, trời nắng17°Ít mây, trời nắng
0.4
98%
13:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
2.2
77%
19:00
Mưa nhỏ17°Mưa nhỏ
0.7
96%
thứ tư , 4 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng15°Ít mây, trời nắng
1.2
99%
07:00
Nhiều mây17°Nhiều mây
1.5
98%
13:00
Mưa nhỏ21°Mưa nhỏ
1
82%
19:00
Mưa nhỏ18°Mưa nhỏ
0.6
97%
thứ năm , 5 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa15°Ít mây không mưa
1
100%
07:00
Nhiều mây17°Nhiều mây
1.4
97%
13:00
Mưa20°Mưa
1.5
87%
19:00
Mưa nhỏ17°Mưa nhỏ
1.2
96%
thứ sáu , 6 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây16°Nhiều mây
0.9
94%
07:00
Nhiều mây18°Nhiều mây
1.1
96%
13:00
Mưa nhỏ20°Mưa nhỏ
1.6
89%
19:00
Mưa nhỏ16°Mưa nhỏ
0.8
99%
thứ bảy , 7 tháng 10
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây15°Nhiều mây
0.8
95%
07:00
Nhiều mây18°Nhiều mây
0.9
95%
13:00
Mưa nhỏ23°Mưa nhỏ
3.4
77%
19:00
Mưa phùn17°Mưa phùn
1.3
97%

Thời tiết ở Ðà Lạt, Da Lat, Tỉnh Lâm Đồng thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Ðà Lạt. Việt Nam.