Thời tiết ở Cần Thơ

Dự báo thời tiết cho Cần Thơ (Can Tho, Thanh Pho Can Tho), Cần Thơ - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ năm , 30 tháng 11
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
3.5
87%
thứ sáu , 1 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.5
96%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
4
77%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
3.6
73%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
3.1
88%
thứ bảy , 2 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.6
94%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
2.9
81%
13:00
Mưa27°Mưa
4.7
85%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.9
92%
chủ nhật , 3 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
4.3
92%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.3
93%
13:00
Mưa27°Mưa
1.8
85%
19:00
Mưa25°Mưa
2.7
94%
thứ hai , 4 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
2.3
96%
07:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
2.1
96%
13:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
2.9
85%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.9
92%
thứ ba , 5 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
1.8
98%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2.6
97%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
1.8
68%
19:00
Mưa26°Mưa
1.8
93%
thứ tư , 6 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
1.9
95%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
2
95%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
1.6
72%
19:00
Mưa26°Mưa
2.1
92%
thứ năm , 7 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
2.4
93%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.5
92%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2
79%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.4
92%
thứ sáu , 8 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
1.4
95%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
2.5
94%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
2
66%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
3.3
83%
thứ bảy , 9 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
2.3
92%
07:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
2.1
93%
13:00
Nắng đẹp31°Nắng đẹp
2.1
66%
19:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
2.5
83%

Thời tiết ở Cần Thơ, Can Tho, Cần Thơ thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Cần Thơ. Việt Nam.