Thời tiết ở Cần Thơ

Dự báo thời tiết cho Cần Thơ (Can Tho, Thanh Pho Can Tho), Cần Thơ - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ sáu , 3 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
5
87%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
5.9
75%
13:00
Nắng đẹp30°Nắng đẹp
5.9
65%
19:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
4.1
84%
thứ bảy , 4 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
4.4
84%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
5.5
72%
13:00
Ít mây, trời nắng30°Ít mây, trời nắng
5.8
63%
19:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
4.7
81%
chủ nhật , 5 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
4.2
89%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
4.5
89%
13:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
5.8
58%
19:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
3.8
78%
thứ hai , 6 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
2.1
92%
07:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
3.7
91%
13:00
Mưa phùn31°Mưa phùn
4.5
59%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.9
79%
thứ ba , 7 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp24°Nắng đẹp
1.4
97%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
0.4
94%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
2.6
70%
19:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
2.6
81%
thứ tư , 8 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
1.4
96%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
2.3
93%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
3.1
54%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
2.8
79%
thứ năm , 9 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nắng đẹp25°Nắng đẹp
1.1
96%
07:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.2
95%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
3.4
64%
19:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
2.9
75%
thứ sáu , 10 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng24°Ít mây, trời nắng
2.4
96%
07:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
1.1
93%
13:00
Nhiều mây31°Nhiều mây
2.8
53%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
2.4
72%
thứ bảy , 11 tháng 2
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.8
94%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
3.4
89%
13:00
Ít mây không mưa31°Ít mây không mưa
4
58%
19:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
4
73%

Thời tiết ở Cần Thơ, Can Tho, Cần Thơ thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Cần Thơ. Việt Nam.