Thời tiết ở Cần Thơ

Dự báo thời tiết cho Cần Thơ (Can Tho, Thanh Pho Can Tho), Cần Thơ - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ tư , 22 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
07:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
1.3
77%
13:00
Mưa28°Mưa
2.3
84%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
1.2
92%
thứ năm , 23 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa26°Ít mây không mưa
1.2
97%
07:00
Ít mây không mưa30°Ít mây không mưa
1.9
78%
13:00
Ít mây không mưa29°Ít mây không mưa
3
81%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
1.4
90%
thứ sáu , 24 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.1
95%
07:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
2.4
78%
13:00
Nhiều mây33°Nhiều mây
2.5
63%
19:00
Mưa phùn29°Mưa phùn
1
88%
thứ bảy , 25 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
0.9
96%
07:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
0.8
92%
13:00
Nhiều mây34°Nhiều mây
2.4
66%
19:00
Mưa27°Mưa
1
92%
chủ nhật , 26 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
2.1
96%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.4
90%
13:00
Mưa phùn33°Mưa phùn
1.6
72%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
0.4
89%
thứ hai , 27 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.4
91%
07:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
1.6
92%
13:00
Mưa nhỏ29°Mưa nhỏ
2.7
85%
19:00
Nhiều mây28°Nhiều mây
1.6
87%
thứ ba , 28 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
1.9
93%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
3.5
87%
13:00
Mưa nhỏ32°Mưa nhỏ
5
70%
19:00
Nhiều mây29°Nhiều mây
1.8
83%
thứ tư , 29 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
2.1
89%
07:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
2.6
89%
13:00
Mưa phùn30°Mưa phùn
3.6
78%
19:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
1.4
88%
thứ năm , 30 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.1
93%
07:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
4
90%
13:00
Mưa28°Mưa
2.4
88%
19:00
Mưa27°Mưa
1.6
95%
thứ sáu , 31 tháng 5
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
3.4
97%
07:00
Mưa26°Mưa
2
91%

Thời tiết ở Cần Thơ, Can Tho, Cần Thơ thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Cần Thơ. Việt Nam.