Thời tiết ở Cần Thơ

Dự báo thời tiết cho Cần Thơ (Can Tho, Thanh Pho Can Tho), Cần Thơ - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày

chủ nhật , 9 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
1.6
98%
07:00
29°Mưa phùn
2.3
84%
13:00
28°Mưa phùn
3.3
83%
19:00
26°Nhiều mây
1.6
95%
thứ hai , 10 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
1.9
97%
07:00
29°Ít mây không mưa
3.4
79%
13:00
29°Ít mây không mưa
3.7
77%
19:00
26°Ít mây không mưa
2.5
89%
thứ ba , 11 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
2.4
97%
07:00
28°Nhiều mây
3.2
81%
13:00
28°Mưa
4.3
85%
19:00
27°Mưa
1.6
91%
thứ tư , 12 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
2.4
96%
07:00
25°Mưa nhỏ
3.8
94%
13:00
31°Mưa phùn
2.4
78%
19:00
27°Mưa
1.8
92%
thứ năm , 13 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Mưa nhỏ
1.7
97%
07:00
25°Mưa nhỏ
1.9
94%
13:00
30°Mưa phùn
2.2
75%
19:00
26°Mưa
2.6
94%
thứ sáu , 14 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Mưa nhỏ
1.6
97%
07:00
25°Ít mây không mưa
2.1
94%
13:00
28°Mưa nhỏ
3.5
81%
19:00
25°Mưa nhỏ
1.3
96%
thứ bảy , 15 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Nhiều mây
1.9
97%
07:00
25°Ít mây không mưa
1.3
95%
13:00
31°Nhiều mây
1.7
71%
19:00
25°Mưa
0.8
93%
chủ nhật , 16 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây không mưa
1.4
97%
07:00
25°Nhiều mây
1.3
96%
13:00
31°Nhiều mây
2.4
67%
19:00
27°Mưa nhỏ
1.4
91%
thứ hai , 17 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
25°Ít mây, trời nắng
1.9
96%
07:00
26°Ít mây, trời nắng
1.1
93%
13:00
31°Ít mây không mưa
2.6
71%
19:00
28°Mưa nhỏ
0.8
86%
thứ ba , 18 tháng 8
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
26°Ít mây không mưa
2.3
92%

Thời tiết ở Cần Thơ, Can Tho, Cần Thơ thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Cần Thơ.