Thời tiết ở Ấp Hai, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dự báo thời tiết cho Ấp Hai, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Ap Hai, Tinh Ba Ria-Vung Tau), Ấp Hai - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ hai , 24 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
2.2
96%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
3.3
80%
13:00
Mưa nhỏ28°Mưa nhỏ
3.8
77%
19:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.5
97%
thứ ba , 25 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
1.6
97%
07:00
Ít mây không mưa28°Ít mây không mưa
1.8
84%
13:00
Mưa phùn28°Mưa phùn
2.8
83%
19:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.3
95%
thứ tư , 26 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
1.8
98%
07:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.7
94%
13:00
Nhiều mây32°Nhiều mây
1.9
66%
19:00
Mưa25°Mưa
0.8
97%
thứ năm , 27 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây24°Nhiều mây
0.2
99%
07:00
Mưa24°Mưa
2.1
98%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
1.6
70%
19:00
Mưa26°Mưa
1.4
94%
thứ sáu , 28 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa24°Ít mây không mưa
0.7
99%
07:00
Ít mây, trời nắng25°Ít mây, trời nắng
0.7
96%
13:00
Mưa28°Mưa
2.8
82%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.6
93%
thứ bảy , 29 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.1
98%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
0.7
94%
13:00
Mưa29°Mưa
2.1
79%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
2.3
89%
chủ nhật , 30 tháng 6
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây không mưa25°Ít mây không mưa
1.8
97%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
1.8
91%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
3.4
74%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.4
92%
thứ hai , 1 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ25°Mưa nhỏ
1.4
98%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
2.4
91%
13:00
Mưa nhỏ30°Mưa nhỏ
5.9
73%
19:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
1.1
93%
thứ ba , 2 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng26°Ít mây, trời nắng
2.1
94%
07:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
3.1
89%
13:00
Mưa nhỏ31°Mưa nhỏ
4.5
72%
19:00
Mưa26°Mưa
1.5
94%
thứ tư , 3 tháng 7
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây25°Nhiều mây
1.1
97%
07:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
2.2
92%

Thời tiết ở Ấp Hai, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Ap Hai, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho Ấp Hai. Việt Nam.