Thời tiết ở An Hải, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Dự báo thời tiết cho An Hải, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (An Hai, Tinh Ba Ria-Vung Tau), An Hải - hôm nay, ngày mai, 10 ngày, 7 ngày, Việt Nam.

thứ năm , 30 tháng 11
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
20:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
11.7
86%
thứ sáu , 1 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
11.4
89%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
11.4
87%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
10.6
84%
19:00
Ít mây không mưa27°Ít mây không mưa
10.8
86%
thứ bảy , 2 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Ít mây, trời nắng27°Ít mây, trời nắng
11.4
85%
07:00
Mưa26°Mưa
9.5
87%
13:00
Mưa26°Mưa
10
87%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
11.4
86%
chủ nhật , 3 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
11.5
84%
07:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
10.2
83%
13:00
Mưa26°Mưa
8.6
87%
19:00
Mưa27°Mưa
8.6
86%
thứ hai , 4 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
6
89%
07:00
Mưa nhỏ26°Mưa nhỏ
7.6
88%
13:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
8.6
85%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
8.5
85%
thứ ba , 5 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây26°Nhiều mây
8.4
88%
07:00
Mưa27°Mưa
10
86%
13:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
8.6
83%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
8.7
86%
thứ tư , 6 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Mưa phùn27°Mưa phùn
9.4
85%
07:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
10.3
83%
13:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
8.9
84%
19:00
Mưa nhỏ27°Mưa nhỏ
9
86%
thứ năm , 7 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
9.1
88%
07:00
Mưa27°Mưa
10.9
82%
13:00
Mưa26°Mưa
11.5
84%
19:00
Mưa27°Mưa
9.5
85%
thứ sáu , 8 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
9.7
86%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
10.4
84%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
10.2
84%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
9
83%
thứ bảy , 9 tháng 12
Giờ
Nhiệt độ °C
Gió, m/s
Độ ẩm
01:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
8.1
86%
07:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
8.2
85%
13:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
7
84%
19:00
Nhiều mây27°Nhiều mây
7.4
88%

Thời tiết ở An Hải, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, An Hai, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời tiết hôm nay, ngày mai, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 15 ngày, những ngày này. Dự báo cho An Hải. Việt Nam.